RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ROZPORZĄDZENIA OGÓLNEGO O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

I

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest SUNCO Nieruchomości Karim Spółka Jawna, z siedzibą w Łodzi (91-204) przy ul. Duńskiej 3/5, KRS 0000895249, zwana dalej: "Administratorem".

II

Dane kontaktowe w sprawach ochrony danych osobowych
e-mail: dane.osobowe@sunco.com.pl
nr tel. (42) 280 94 92.

III

Dane osobowe Administrator przetwarza w następujących celach:

  • zawarcia i wykonania umowy;
  • obsługi zgłoszeń ofertowych, zapytań i skarg, w tym rozwiązywania problemów technicznych;
  • dokonywania rozliczeń;
  • prowadzenia postępowań sądowych i administracyjnych;
  • w celach marketingowych (po wyrażeniu zgody).

IV

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże w przypadku umowy ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe.

V

Administrator przechowuje dane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów i okres przechowywania dokumentów księgowych.

VI

Administrator przekazuje dane odbiorcom, wobec których obowiązek ten wynika z obowiązujących przepisów prawa lub zawartej umowy.

VII

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

VIII

Administrator informuje o prawie żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także o prawie do ograniczenia przetwarzania danych.

IX

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X

Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

XI

Na stronie internetowej www.sunco.com.pl("serwis") zbierane są dane w postaci plików cookies. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Sunco.com.pl z siedzibą w Łodzi.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (sessioncookies) oraz "stałe" (persistentcookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.